Werkwijze

Als je gebruik wil maken van mijn consulten kan je contact opnemen via het contact formulier. 

Na het ontvangen van het contactformulier zal ik

contact opnemen om een kennismaking te plannen,

zodat we kunnen kijken of er een klik is. Als er een klik is van beide kanten,

zal er een intake consult worden ingepland.

Voorafgaand aan de intake ontvang je per mail een intake formulier,

zodat ik een beeld kan schetsen van het kind en/of de coach vraag.
Op basis van deze informatie maak ik alvast een opzet voor een coaching plan.

Tijdens de intake zullen we hier verder op in gaan, zodat de vraag helder wordt,

en het plan op maat gemaakt kan worden.

Tijdens deze intake zal er ook worden bepaald hoeveel sessies er ongeveer nodig zullen zijn,

en wanneer er een tussentijdse evaluatie plaats vindt.

Het intakegesprek vindt altijd plaats met ouder(s) en kind,

de consulten daarna alleen met kind. 

 

Ook is het mogelijk, in overleg, om op school langs te komen en mee te kijken.

 

 

Baby consult
Tijdens het consult zal ik vooral gebruik maken van observaties

van het kindje en gespreksvoering met de ouder(s).

Door de observaties krijg ik een helder beeld van het kindje,

met aanvulling van de vragen die ik aan de ouder(s) stel. 

In de observaties zal ik ook gebruik maken van natuurlijk spelmateriaal passend bij de leeftijd.

Hiermee kijk ik hoe een kindje hier op reageert, en met het materiaal omgaat. 

Vanuit deze methode kan ik jullie handvaten geven die weer de rust terugbrengen

en jullie kindje weer terugbrengt naar een fijn welbevinden.

Echter, ga ik er vanuit dat eventuele medische oorzaken zijn uitgesloten.

 

Kind consult
Tijdens de consulten zal ik gebruik maken van verschillende methodes

zoals observatie, tekenen, spel en gespreksvoering.

Aan de hand van de informatie die uit de intake komt, zal ik één of meerdere methodes toepassen.

Dit zal ik dan beschrijven in het coachplan.

Van hieruit kan ik het kind en de ouder(s) handvaten geven, hoe om te gaan met de gestelde coachvraag,

zodat er weer balans komt in het (wel)zijn van het kind.

Uiteindelijk “moet” het kind het zelf doen maar,

wel is het altijd een kwestie van goede samenwerking met elkaar om dit te laten slagen.