Your element privacy - cookie beleid.

Wij nemen jouw privacy serieus. Daarom verwerken en gebruiken we informatie over jou op een veilige manier.

 

In dit privacy- en cookiebeleid wordt uitgelegd welke informatie we van je verzamelen, waarom we dat doen en hoe we die informatie beschermen. Een en ander in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Wie zijn wij?

De partij waaraan wordt gerefereerd als ‘we’ of ‘onze’ in dit privacy- en cookiebeleid is Praktijk Your element, holistische opvoed en kindercoaching, vuntuslaan 25, 1231 np Loosdrecht, KvK: 90380096 voor informatie bereikbaar op info@your-element.nl

 

Het is een praktijk voor holistische coaching en zorg voor kind en volwassenen

Eigenaar/coach is Sam Vroomans - De Jong.

 

 1. Welke informatie verzamelen we en waarom?

Deze sectie van ons privacybeleid omschrijft de verschillende typen informatie die verzameld worden door ons, of dat nu automatisch gebeurt of dat je die gegevens zelf vrijwillig verstrekt.

 

Automatisch verzamelde informatie

 • IP-adres
 • De internetbrowser en het apparaat dat je gebruikt
 • Gegevens doorgegeven via toepassingen die je hebt gedownload van onze website
 • De datum en tijd dat je onze website bezoekt en hoe je onze website en de inhoud daarvan gebruikt

 

Als je je inschrijft, of een consult hebt, dan worden daarnaast andere gegevens verzameld, zoals hieronder is beschreven.

Informatie bij een coaching consult voor jezelf, gezin en/of kind(eren):

 • Voor- en achternaam alle betrokken gezinsleden
 • adresgegevens eventueel postadres
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • anamnese

 

 1. a) je naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt om facturen te verzenden en consultafspraken af te wikkelen;
 2. b) je telefoonnummer wordt gebruikt wanneer er geen reactie via e-mail ontvangen wordt, bij eventuele calamiteiten en alle andere zaken die snel reactie vereisen.
 3. c) incidenteel de gegevens uit de anamnese, huisarts, specialisten etc. om de begeleiding optimaal te laten verlopen en zal nooit zonder jouw toestemming plaatsvinden.

 

Informatie bij telefonisch contact of contact per e-mail t.a.v. vragen of klachten:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer, e-mailadres

Als je contact opneemt met ons secretariaat omdat je vragen of klachten hebt over onze dienstverlening, slaan we jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht op. De informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. Ook worden deze gegevens verwerkt in de algemene statistieken.

 

E-mail berichtgeving (opt-out):

We gebruiken je naam en e-mailadres om onze nieuwsbrief per e-mail te verstrekken over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de opleidingen/cursussen. Afmelding voor deze nieuwbrief is ten alle tijden mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

 

 

 

 

 1. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We beperken de toegang tot je informatie tot medewerkers die de informatie nodig hebben en verplicht zijn die informatie te beschermen en vertrouwelijk te houden.

 

We hechten veel waarde aan een goede beveiliging van jouw informatie. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

We delen deze informatie mogelijk ook als dat volgt uit een wettelijke plicht.

 

 1. Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonlijke gegevens slechts zolang nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt of zolang nodig is omdat dat wettelijk verplicht is.

 

 1. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om:

 • Je persoonlijke gegevens in te zien
 • Te zien welke persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt en dit te beperken
 • Je persoonlijke gegevens te laten rectificeren of wijzigen
 • Je persoonlijke gegevens te laten verwijderen
 • Persoonlijke gegevens over te dragen
 • Een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

 

Ondanks het recht op vergetelheid kan het op grond van een wettelijke plicht of hoger doel noodzakelijk zijn om gegevens te waren. Deze termijn zal niet langer zijn dan strikt noodzakelijk.

 

 1. Hoe kun je deze rechten uitoefenen?

Je kunt contact met ons opnemen via info@your-element.nl

 

 

 

 1. Wat zijn cookies?

Door jouw gebruik van onze website kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Onze cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

 

Onze websites werken prima als je geen cookies accepteert, hoewel je vaker opnieuw moet inloggen. Het staat je vrij om de cookies niet te accepteren. Als je ze accepteert, kunnen we de websites wel wat gebruiksvriendelijker maken.

 

 1. Welke cookies gebruiken we en met welk doel?

Bij het gebruik van onze website worden onze cookies geplaatst. Bij het plaatsen en gebruiken van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. We plaatsen permanente cookies, bijvoorbeeld om de door jou opgegeven voorkeuren en inloggegevens te kunnen onthouden.

 

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die wij zelf plaatsen, worden er ook cookies van derde partijen – zogenaamde third party cookies – geplaatst op jouw computer/apparaat.

 

Google Analytics

Voor het verzamelen van websitestatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw computer/apparaat aan de hand waarvan jouw gebruik van onze website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website doorvoeren.

 

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor haar diensten.

 

 

Your element zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

 • Om jouw gebruik van onze websites mogelijk te maken
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen
 • Om onze websites te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

 

Wij gebruiken automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van onze website. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn.

 

 1. Wijzigingen privacy- en cookiebeleid

We kunnen dit beleid regelmatig aanpassen. De gewijzigde versie wordt via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om het privacy- en cookiebeleid regelmatig te bekijken.

 

Laatst gewijzigd op 30 mei 2023.